W Polsce odnotowano już 927 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawiruem.
Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, zostały rozszerzone kryteria podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Osoby potencjalnie zakażone koronawirusem, to te, które mają objawy niewydolności oddechowej.\
Wirus wnika najpierw do dróg oddechowych. Atakuje gardło, krtań, tchawicę i oskrzela, następnie przechodzi do płuc.

W tym momencie pojawiają się kolejne objawy:
suchy kaszel;
duszności, czyli uciski w klatce piersiowej;
temperatura powyżej 38 stopni Celsjusza;
bóle mięśni, osłabienie, zmęczenie jak w przypadku grypy.Wobec personelu medycznego wdrożono szybką ścieżkę diagnostyczną.
W przypadku personelu medycznego bez objawów, który miał kontakt z potwierdzonym przypadkiem – stosowana jest kwarantanna, a po upływie siedmiu dni pobierane zostają wymazy, potrzebne do wykonania badań.

„W zależności od wyniku oczywiście, pracownik będzie albo wracać do zajęć, albo poddawać się leczeniu. Siódmy dzień jest istotny, aby wynik był wiarygodny. Chodzi o wykluczenie sytuacji, gdy wirus jeszcze się nie namnożył i test może dać wynik fałszywie ujemny.” – rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Jan Bondar.

Definicje przypadków:
Kryteria kliniczne, kryteria laboratoryjne, kryteria epidemiologiczne.

Kryteria kliniczne zostały podzielone na dwie grupy:
GRUPA A (kryteria wymagające dodatkowo spełnienia kryterium epidemiologicznego): u osób tych występuje co najmniej jeden z objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszność.

GRUPA B (kryteria niewymagające spełnienia kryterium epidemiologicznego), czyli osoby hospitalizowane z objawami ciężkiej infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii (przyczyny) w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny LUB osoby w nagłym stanie zagrożenia życia lub zdrowia z objawami niewydolności oddechowej.

To może Cię zainteresować:  W środku miasta katowali przypadkowych ludzi. Policja szuka sprawców

Kryteria laboratoryjne
Przypadek potwierdzony jest po wykryciu kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału genetycznego, stwierdzony po badaniu molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

Kryteria epidemiologiczne
Kryteria epidemiologiczne dotyczą każdej osoby, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów przebywała lub powróciła z obszaru, w którym występuje też lokalna lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisja COVID-19 LUB miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym).

Oto trzy możliwe grupy w przypadku COVID-19:
GRUPA A – Podejrzenie przypadku
Do tej grupy należą wszystkie osoby, które spełniają kryterium kliniczne grupy A bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny oraz pierwsze kryterium epidemiologiczne. Oprócz tego klasyfikowane są tu osoby spełniające kryterium kliniczne grupy A oraz drugie lub trzecie kryterium epidemiologiczne. Podejrzenia przypadku dotyczą także osób, które spełniają kryterium kliniczne grupy B.

GRUPA B – Przypadek prawdopodobny
Za przypadek prawdopodobny uważa się każdą osobę, która spełnia kryteria podejrzenia przypadku oraz kryteria laboratoryjne przypadku prawdopodobnego.

GRUPA C – Przypadek potwierdzony
Przypadki potwierdzone to osoby, które spełniają kryteria laboratoryjne przypadku potwierdzonego.