Program Mama 4 plus ruszył od 1 marca 2019 roku. Dzięki temu programowi, kobiety,
które zrezygnowały z zatrudnienia, żeby wychować dzieci, otrzymają co miesiąc niezbędne
środki do utrzymania. Ze świadczenia mogą skorzystać także niektórzy ojcowie.
Świadczenie w ramach programu Mama 4 plus może otrzymać matka, która urodziła i wychowała,
lub tylko wychowała przynajmniej czwórkę dzieci. Dodatkowo musi mieć skończone 60 lat.
W przypadku ojców, świadczenie otrzymają ci, którzy ukończyli 65 lat i wychowywali
samotnie przynajmniej czwórkę dzieci ze względu na śmierć matki, czy porzucenie.

Dodatkowym kryterium, aby otrzymać świadczenie Mama 4 plus, jest dochód.
Trzeba również posiadać zaświadczenie, że osoba starająca się o uzyskanie świadczenia nie
posiada dochodów, które zapewniają jej utrzymanie. Dodatkowo trzeba mieszkać w Polsce
przez przynajmniej 10 lat. Posiadać polskie obywatelstwo, lub obywatelstwo kraju
członkowskiego UE, lub EFTA i mieć prawo pobytu, lub zalegalizowany pobyt w Polsce.Aby ubiegać się o świadczenie Mama 4 plus, należy złożyć wniosek do którego trzeba
dołączyć akty urodzenia dzieci, lub orzeczenia sądu o sprawowaniu nad nimi opieki,
numery PESEL, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej, oraz materialnej.
Kompletny wniosek należy złożyć w placówce ZUS, lub na stronie internetowej.

W przypadku osób, które nie pobierają emerytury ani renty, świadczenie będzie wysokości
najniższej emerytury, czyli 1100 złotych. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o dodatek
pobiera rentę lub emeryturę, wówczas świadczenie wyrówna ją tak, aby było wysokości 1100 zł.
Jeśli dochody wzrosną w wyniku podjęcia zatrudnienia, lub uzyskania prawa do innego
świadczenia, należy o tym fakcie zawiadomić ZUS.

To może Cię zainteresować:  Nowy podatek niemal pewny. Sprawdzili, kto zapłaci najwięcej