Koniec z korzystaniem z telefonów, podczas przechodzenia przez jezdnię. Rząd przyjął nowelizację ustawy, która ma poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Kogo i kiedy dokładnie dotyczy zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych? Garść informacji, które ujawniło Ministerstwo Infrastruktury

Zakaz korzystania z telefonów na przejściach dla pieszych w Polsce to jeden ze sposobów, za sprawą którego polska policja chce podnieść bezpieczeństwo na drodze. Nowe przepisy drogowe 2021 są już dokładnie opracowane. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego projekt nowelizacji ustawy dotyczącego Prawa o ruchu drogowym. Zastosowano obowiązek wobec pieszych, ale również wobec kierowców, którzy będą musieli zwracać jeszcze większą uwagę w rejonach przejść dla pieszych.

Aktualne zapisy w ustawie Prawo o ruchu drogowym zobowiązują kierującego pojazdem zbliżającego się do przejścia dla pieszych do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na nim. Co się zmieni? Nowe rozwiązanie zobowiąże kierowcę, który zbliża się do przejścia dla pieszych oprócz tego, by zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, do zmniejszenia prędkości na taką, by nie narazić na potrącenie pieszego. Dotyczy to również tramwajarzy, którzy będą musieli ustąpić pierwszeństwa pieszym.

Zakaz korzystania z telefonów na przejściach dla pieszych w Polsce to jedna z największych zmian, którą rząd przyjął w nowelizacji reformującej prawo drogowe. O co dokładnie chodzi w zapisie? W projekcie ustawy pojawiła się regulacja dotycząca zakazu korzystania z telefonów komórkowych lub urządzeń zaburzających uwagę wzrokową, w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko. Dotyczy to zarówno przejścia dla pieszych, jak i jego obrębu.

To może Cię zainteresować:  Rosja wywozi ciała żołnierzy. Przerażające liczby

Rządzący nie mają wątpliwości, że osoby, które korzystały z urządzenia elektronicznego podczas przechodzenia przez jezdnię nie potrafiły dobrze ocenić zakresu bezpieczeństwa. Nie potrafiły dobrze ocenić sytuacji, z jaką prędkością porusza się pojazd i w jakiej odległości kierowca znajduje się od przejścia dla pieszych. Co gorsza, wiele osób wchodziło na jezdnię patrząc w telefon komórkowy bez rozglądania się. Rada Ministrów jest przekonana, że wprowadzone rozwiązanie będzie miało wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Zakaz korzystania z telefonów na przejściach dla pieszych oraz na torowiskach (i w ich okolicach), zostanie osiągnięty poprzez uzupełnienie art. 14 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, określającego zakazy dla pieszych w ruchu drogowym – poinformowano na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.