Ta modlitwa uchroni Cię przed złym oraz zapewni, że w Twoim domu nie będzie miało żadne nieszczęście.

Modlitwy powinno się odmawiać w ciszy oraz w spokoju. Słowa skierowane do Boga powinny pochodzić z serca i być szczere. Chrześcijanie wierzą, że wtedy Bóg wysłucha modlitw.
Modlitwa ta skierowana jest do Anioła, który zapewnia nam ochronę.  Modlitwę tę powinno się odmawiać rano po przebudzeniu.  „Aniele moich narodzin. Ześlij mi swoje błogosławieństwo, uchroń od nędzy, smutku, wybaw od moich wrogów, od oszczerstw i bluźnierstwa na próżno, od nagłej i strasznej choroby, od zbliżania się do krawędzi ciemności, od trucizny w kielichu, od bestii, od spojrzenia Heroda i jego armii, od gniewu i kary wiecznego zimna i ognia, głodu i dnia sądnego- Zbawicielu, wybaw mnie. Kiedy nadejdzie mój ostatni dzień, mój Aniele, bądź ze mną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”

To może Cię zainteresować:  Takie wykształcenie ma Jarosław Kaczyński. Zaskoczeni?