Osoby podróżujące do Polski samolotem od soboty są obowiązane przed odprawą do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznej (eKLP) – poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Zastępuje ona dotychczas stosowane karty papierowe. Bez niej możemy nie zostać wpuszczeni do Polski.

GIS zaznaczył, że jedynie w razie braku dostępu do systemu teleinformatycznego ważne będą karty papierowe. Wówczas formularze personel pokładowy przekazuje odpowiednim służbom.Według GIS Karta Lokalizacji Pasażera pomoże ograniczyć szybkie rozprzestrzenianie się wirusa, bo jeśli na pokładzie samolotu była osoba zakażona, to Karta pozwoli szybko dotrzeć do osób z nią podróżujących.

  • Ta karta będzie jednym z warunków przekroczenia granicy, wjazdu do RP pod względem pandemicznym – mówił kilka dni temu wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Inspektorat zwrócił uwagę, że zgodnie z unijnymi zaleceniami dotyczącymi skoordynowanego podejścia do ograniczenia swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię, informacje o przypadkach zakażenia COVID-19 należy niezwłocznie przekazywać organom do spraw zdrowia publicznego państw, w których dana osoba przebywała w ostatnich 14 dniach.

Ponadto GIS przypomniał, że elektroniczna forma wypełniania karty lokalizacji pasażera – zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z 9 lipca 2021 r. – została wprowadzona z siedmiodniowym vacatio legis, którego termin upływa w sobotę.

„Możliwość stosowania w międzynarodowym ruchu lotniczym Kart Lokalizacyjnych Pasażera wynika z przepisów konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym tzw. konwencji chicagowskiej” – podał GIS.

Przekazał również, że administratorem danych przekazanych przez podróżnego w eKLP jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podróżnego.

To może Cię zainteresować:  Mocne! Mama nagrała, co opiekunka robi z dzieckiem, gdy nikt nie patrzy

Karta Lokalizacji Podróżnego dostępna jest na stronie rządowej (kliknij tutaj).