Naukowcy zadali sobie pytanie ile potrzebuje pieniędzy Polak, aby mógł przeżyć. Z ich badań wyszło, że wystarczy nam 1467 zł, aby zaspokoić podstawowe potrzeby, jakie umożliwiają życie na średnim poziomie, a jakie pozwala na dostatnie życie.

Według przeprowadzonych badań na zaspokojenie podstawowych potrzeb wystarczy 1467 złotych. Aby przeżyć miesiąc na średnim poziomie potrzeba już 2317 złotych, a dobrej jakości życie w dostatku można mieć, zarabiając netto 3605 złotych.„Według danych GUS-u przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł w 2017 roku 1598 zł, czyli sytuuje się między dochodem pozwalającym na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb a dochodem umożliwiającym życie na średnim poziomie. Generalnie można zauważyć, że im wyższy poziom zaspokojenia potrzeb omawiali respondenci, tym większa była rozpiętość podawanych przez nich dochodów (rozstęp) oraz ich rozproszenie (odchylenie standardowe)” – pisze w swoim opracowaniu Małgorzata Omyła-Rudzka.

W badaniu sprawdzono również, jakie są aspiracje dochodowe w wybranych typach gospodarstw domowych. Jednoosobowe gospodarstwa zadeklarowały, że podstawowe potrzeby zapewnia im dochód w wysokości 2000 złotych. Średni poziom to już dwa razy więcej – 4000 zł.

Małgorzata Omyła-Rudzka zaznacza też, że w ostatnich latach gwałtownie wzrosły oczekiwania Polaków dotyczące zarobków.

To może Cię zainteresować:  „1800 plus” od rządu. PiS szykuje nowe dofinansowanie.